<div align="center"> <h1>Polski Związek Wędkarski Okręg Zamość</h1> <h3>Strona PZW Okręg Zamość 22-400 Zamość ul. Wojska Polskiego 15. tel/fax 638 45 56</h3> <p>PZW Okręg Zamość</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pzw.org.pl/56/index.php" rel="nofollow">pzw.org.pl/56/index.php</a></p> </div>